Integritetspolicy

Parkman i Sverige AB (”Parkman”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen. Parkman är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs häri. Denna text beskriver kort Parkmans personuppgiftsbehandling, du kan få mer information genom att läsa hela vår integritetspolicy här.

När du parkerar på något av de garage som Parkman sköter kan Parkman inhämta information om ditt namn, dina kontaktuppgifter och din bils registeringsnummer samt uppgifter om din parkering, såsom tid och plats för parkeringen. Denna behandling sker i syfte att tillhandahålla dig parkering och i övrigt för att erbjuda våra tjänster till dig.

På plats i de garage vi sköter sker även videobevakning för att kunna garantera säkerheten för både personer och egendom som befinner sig i garaget.

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Parkman som har behov av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system eller hjälper oss med fakturering, betalning eller hantering av parkeringssystem. Parkman ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Våra leverantörer har inte rätt att använda dina personuppgifter för annat ändamål än för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss.

Parkman kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär exempelvis att vi behandlar dina uppgifter så länge som vi behöver för att reglera betalning.

 

X