Det personliga parkeringsbolaget

Parkman ska vara det självklara valet för både fastighetsägare och slutkunder.

Parkman startade 2010 efter ett telefonsamtal från en fastighetsägare. Fastighetsägaren efterfrågade ett nytt ”humant” parkeringsföretag som kunde sköta parkeringar på ett mer personligt sätt. Per Edlund tog emot samtalet och tackade snabbt ja. Med många års erfarenhet inom parkeringsbranschen var det här en självklarhet  för Per att hoppa på.
Han satte ihop ett startteam och fokuserade på att göra både fastighetsägare och slutkunder nöjda. Hans mål var att se till att våra kunder kunde känna att de fick en personligkontakt och att vi alltid håller vad vi lovar.
Parkman står för ärlighet. Det visar vi våra kunder genom att alltid lyssna på dem och återkoppla till dem.

Jag gjorde bedömningen att det fanns plats för ett parkeringsbolag till som alltid höll vad de lovade och var snabbfotade. Vi kom igång hösten 2010 och i maj 2011 tjänade vi pengar. 2015 tog vi in produkten Autopay som är ett kamerabaserat parkeringssystem som idag dominerar marknaden i Sverige för den typen av parkeringar och är störst i Norden.
Per Edlund VD på Parkman i Sverige AB.

Parkmans stora startskott kom 1 januari 2011, då Parkman tog över Sheraton i Stockholm och i maj tog vi över all parkering i Solna Business Park.
Detta ledde vidare till  att vi fram till 2015 startade ett flertal anläggningar runt om i Stockholm, bland annat Drottninggaraget, Odenplansgaraget, Fridhemsgaraget, Signalfabriken i Sundbyberg.
Med alla våra nya objekt såg vi en möjlighet att starta ett full serviceföretag som innebär att vi  städar garage, har en egen kundtjänst, uthyrningsavdelning och vi sköter all teknik.

2015 valde Parkman att ta in det kamerabaserade parkeringssystemet Autopay, som revolutionerade parkeringsmarknaden. I november startade vi upp Autopay i både Signalfabriken och i Täby Centrum.
Detta system valde vi att använda för att vi ville skapa fria flöden i parkeringsanläggningarna och inga kontrollavgifter till slutkunderna, samt att fastighetsägarna själva skulle kunna få en bra överblick över sin parkering.
2016 börjar Autopay ta marknadsandelar och har fram till idag blivit marknadsledande för kamerabaserade parkeringssystem i Sverige.

I november 2015 öppnar Westfield Mall of Scandinavia och väljer ett bomsystem med Parkman som operatör, men redan efter 3 år väljer de att övergå till Autopay för att få en smidigare parkeringslösning.

Med all den erfarenhet vi har byggt upp kan vi idag hantera alla parkeringssystem som finns på marknaden. Vårt mål är att våra uppdragsgivare och parkeringskunder ska uppfatta oss som ett bolag med  hög service, ärlighet och att vi återkopplar snabbt.

Parkman har idag cirka 170 parkeringsanläggningar runt om i Sverige med ca120,000 parkeringsplatser.
I 60 stycken av dessa anläggningar har man valt att använda Autopay.

Idag ägs Parkman av Basinvest AB, Areim AB, Per Edlund, Bo Lengholt och Tibia konsult.
Omsättningen är närmare 400 miljoner kronor och vi har en trippel A rating.

 

Vi ska vara det självklara valet för både fastighetsägare och slutkunder.

 

Välkomna att kontakta oss på Parkman!