Taxiremote

 

Parkman har sedan den 1:a januari 2020 fått förtroendet av Swedavia, att ta hand om all Taxiverksamhet på Arlanda och Bromma. Detta innebär att Parkman skall se till att resenärer som kommer till Arlanda eller Bromma får hjälp med att hitta en Taxi för vidare färd. Det kan vara många olika önskemål om special bilar som kan hantera barnstol, hund, rullstol, stor familj. Det är vår Taxivärds och dennes medhjälpares uppgift att försöka lösa kundens önskemål tillsammans med rätt taxichaufför.

 

För att kunna göra detta måste våra  taxivärdar se till att det alltid finns tillräckligt med taxibilar i respektive taxificka vid varje terminal och att det är ordning och reda så alla står på rätt platser. Det gäller också att ha koll på vilka bilar som finns för att snabbt kunna tillgodose kundernas behov.

 

Parkman sköter förutom detta kommunikationen med de olika Taxibolagen vad gäller nya bilar och olika tillstånd som kan behövas. Det är en mängd saker som skall gås igenom där icke minst de frågor som rör vår miljö är extremt viktiga.

 

Till slut så rapporterar Parkman all Statistik vidare till Swedavia för att hela tiden kunna utvärdera om något kan göras bättre för våra kunder. Parkman kommer med olika förslag på förbättringar för både resenärer, taxichafförer och Swedavia.