Vi sköter parkeringen

Vi är det personliga serviceföretaget för parkeringsentreprenad, vår ambition är att arbeta i nära dialog med dig som fastighetsägare och utforma en profilerande parkeringslösning för ditt företag såväl som ett starkt serviceerbjudande för slutkunden. Vi förstår era behov genom lyhördhet och kontinuerlig dialog. Du som fastighetsägare ska kunna lämna hela parkeringsfrågan i trygga händer.

Parkman har lång erfarenhet av att driva anläggningar med både lönsamhet och god service, för att allt ska stämma behöver en rad frågor identifieras och besvaras. Hur får man in flest P-platser på en given yta? Hur ser trafikflödet ut? Var ska automaterna stå? Vilken P-teknik ska användas? Hur ska skyltningen se ut? Vilka avgifter ska gälla? Allt detta hjälper vi er naturligtvis med.

Framgång definieras av förmågan att effektivt skapa mervärde för de fastighetsägare som väljer oss som partner. Ambitionen är att alla som känner till oss ska uppfatta oss som kunniga, serviceinriktade, flexibla, nytänkande och inte minst affärsmässiga.

Som fastighetsägare eller förvaltare är det viktigt att kunna lita på oss som tar hand om parkeringen. Du behöver inte fundera över hur de som parkerar i din fastighet uppfattar tjänsten. Det gör vi.

Vill du veta mer om hur vi driver parkering på ett personligt sätt är du välkommen att kontakta oss

Vi erbjuder

Konsultation och projektering

• Hur ska man bäst planera och fördela parkeringsplatserna på en begränsad yta?

• Hur ska trafikflödet se ut?

• Var ska biljettautomaterna stå?

• Hur ska skyltningen se ut för att vara kundorienterad och korrekt?

• Vilka avgifter bör du ta ut och under vilka tider skall dessa gälla?

• Hur ska vi planera belysningen så att parkeringen känns attraktiv, trygg och säker?

• Hur ska vi marknadsföra vår parkering?

Dessa och många fler frågor kan vi ge dig svar på.

Parkeringsövervakning

Vi övervakar och kontrollerar att beslutade parkeringsvillkor följs. Vid behov utfärdar vi kontrollavgifter och svarar för uppföljning av dessa.

Utöver övervakning och tillhörande administration kan vi även erbjuda en mer omfattande lösning som att inkludera målning samt uppfräschning av P-rutor, skyltning, hantering av parkeringstillstånd, flyttning av fordonsvrak, städning, sophantering, mm.

Varje uppdrag skräddarsys efter anläggningens och/eller parkeringens förutsättningar samt uppdragsgivarens behov.

Servicetjänster

• Uthyrning och administration av parkeringsplatser

• Hämtning och lämning, förvaring

• Målning av P-rutor. Vi målar nya och fräschar upp befintliga P-rutor

• Städning av garage. Enstaka gånger eller regelbunden via avtal och kontrakt

• Belysning. Vi designar, köper in, byter ut och servar belysning

• Skyltning. Vi designar, köper in, sätter upp, byter ut och fräschar upp skyltningar

• Inköp av P-teknik såsom bomsystem, biljettautomater mm.

• Anläggningsarbeten

• Trafikvärdar vid olika evenemang

Saknar du någon tjänst, ta kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att hitta den bästa lösningen för dig. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte!

X