Vi på Parkman jobbar ständigt med att bli ännu bättre. Under 2021 bestämde vi oss att bli certifierade med FR2000. Nu kan vi stolt säga att vi har fått certifikatet.

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet, hälsa, kompetensförsörjning och säkerhet.

Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.