Gasellföretag för andra året i rad!

Parkman i Sverige AB har utsetts till Gasellföretag för andra året i rad!

Parkman i Sverige AB som är det tredje största privata parkeringsbolaget i Stockholm har utsetts av Di Gasell till ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Dagens Industri utser varje år de snabbast växande svenska företagen genom Gasellpriset och mindre än 0,5 % av svenska aktiebolag kvalificerar sig till att bli ett Gasellföretag.

 

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser