En till Autopay-anläggning i Göteborg!

Angered har valt att byta till det smidiga parkeringssystemet Autopay. Detta för att göra det enklare för både besökare och hyresgäster.
Det gör att kunderna slipper hålla koll på parkeringstiden när de besöker Angereds Centrum.

 

Om Autopay:

Med Autopay kör du in och ut ur garaget utan att behöva registrera något själv. Det är kameror som sitter vid in- och utfart som registrerar fordonet.
Kunderna i garaget riskerar inte att få en kontrollavgift utan betalar för den tiden dom parkerar.
Eventuell betalning sker i efterhand.
Parkman är ledande med Autopay-systemet och finns idag i:  Stockholm, Karlstad, Norrköping, Hudiksvall, Malmö, Jönköping, och Göteborg.